23561676 1574824183

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

images

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

images

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564

images

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 - 2564

images

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี2562 - 2564

images

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

images

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

images