23561676 1574824183

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

images

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564

images