23561676 1574824183

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (28ธ.ค.64) 
 
images
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(22ธ.ค.64)
 
images
ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(22ธ.ค.64)
 
images
 
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวใช้บริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายยาและสินค้าที่ระลึกและบริการอื่นๆด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย และขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านจดทะเบียนและขอใบอนุญาตในสถานที่บริการให้ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อส่งเสริมกิจการของทุกท่านและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลโพนทอง
และขออนุญาตใช้ภาพประกอบจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้
46540624164654465554

ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (29พ.ย.64)

images

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (25พ.ย.64)

images

การจัดทำรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ (22พ.ย.64)

images

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2564 (ฮ.ค.1443) (14ก.ย.64)

images

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 ครั้งที่2 (23ส.ค.64)

images

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (26ส.ค.64)

images

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (25ส.ค.64)

images

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (19ส.ค.64)

images

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (19ส.ค.64)

images

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริการจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (11 ส.ค.64)

images

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (23ก.ค.64)

images