23561676 1574824183

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) ผ่านทาง QR CODE และทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/categorydetail/20210314195056128/toolbox เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและงานที่เกี่ยวข้อง (28พ.ค.64)

5460513165494654646

ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว สคบ. ประจำเดือนเมษายน 2564 (31พ.ค.64)

images

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

546546213216546465462413213213213878541

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

images

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

3216549878746549879454543213645454498774

ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

144001190 889544175112658 3002220278152922885 o

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13ม.ค.64)

images