23561676 1574824183

 

สถานะทางการคลัง

สถานะทางการคลัง

รายงานสถานะทางการคลัง (15ก.ค.64)

images

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (5พ.ย.63)

images

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561 (14ธ.ค.61)

images

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

images