23561676 1574824183

 

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

5874511236

154654984564652154

256465465132132465465465413213

weekly19082554 8

ศาลเจ้าปู่กุดเป่งใน

ศาลเจ้าปู่กุดเป่งเป็นสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอโพนทอง และมีการจัดงานงิ้วบวงสรวงเจ้า ในวันที่ 6 - 10 ธันวาคม ของทุกปี ศาลเจ้าปู่กุดเป่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านแวงใต้

12513677 957378554348364 4329776795882983726 o   

12615518 957378011015085 2354578787342625558 o

แม่น้ำยัง ธรรมชาติและสัตว์ป่า

หมู่ 11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ถนน โพนทอง-หนองพอก

10439483 836302899758300 5371089841204494814 n 

11013340 836302926424964 2419647099587595370 n

วัดนิคมคณาราม

ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ประมาณ 700 เมตร

12036634 536673066482899 815083356341034827 n

12363149 933777470051086 1691650889710857993 o

มรกตอุโบสถแก้ว วัดบ้านโนนสวรรค์

มรกตโบสถ์แก้ว วัดบ้านโนนสวรรค์
ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ม.๓ ตำบลแวง โบสถ์ หอฉันท์ ศาลา และหอกลอง ถูกตกแต่งด้วยขวดแก้วสีเขียว คล้ายมรกตและตกแต่งภาพเงาเล่าพุทธประวัติด้วยขวดแก้วสีชาที่งดงามวิจิตรบรรจง ภายในบริเวณวัด ยังรูปปั้นพระพุทธรูปรายรอบศาลา และรูปเปรตไว้เตือนใจให้เกรงกลัวต่อบาป

IMG 6535 Copy

IMG 6550

แหลมพยอม

แหลมพยอมเป็นส่วนหนึ่งของบึงโพนทอง มีเนื้อที่ประมาณ 700กว่าไร่เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธ์ปลาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่างและมีโครงการก่อสร้างหาดทรายเทียมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ทีเป็นฝีมือมนุษย์สรรสร้างขึ้นด้านฝั่งตะวันออกของแหลมพยอม ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างศูนย์อาหาร ศูนย์สินค้าหัตถกกรมท้องถิ่น พร้อมก่อสร้างที่พักรถต้อนรับนักท่องเที่ยว

10474325 655827321170157 44615475 n

10488980 655801187839437 944020521 n