23561676 1574824183

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

546546213216546465462413213213213878541

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

images

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

3216549878746549879454543213645454498774

ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

144001190 889544175112658 3002220278152922885 o

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13ม.ค.64)

images