23561676 1574824183

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติตนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (19พ.ค.63)
ขอความร่วมมือในการปฎิบัติตน เช่น งดกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก งดหรือชลอการจัดกิจกรรมหรือพิธีทางสังคม การฉลองในโอกาสต่างๆ ที่สำคัญคือหากออกจากเคหะสถานไปยังที่สาธารณะ ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับมากถึง4หมื่นบาท

images

 

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันพฤติการณ์การหลอกลวงประชาชน (14พ.ค.63)

images