23561676 1574824183

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด (3ม.ค.63)

images

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (11ก.ย.62)

images

 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 (ระดับประเทศ) (2ส.ค.62)

images

 

การติดตามและดำเนินการต่อกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกหลวงประชาชนในส่วนภูมิภาค (26ก.ค.62)

images

 

ข่าวแจ้งจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งมีลักษณะหลอกลวงและแอบอ้างพระบรมราชานุภาพ อันมีความผิดตามกฎหมายอาญา จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบมิได้หลงเชื่อมิจฉาชีพ (10ก.ค.62)

images

 

แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (29เม.ย.62)

images

 

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
มาตรการและแนวทางลดปริมาณการใช้น้ำและมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น

images

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20ก.พ.62)
ระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30น.-16.30น. ในวันและเวลาราชการ

images

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (8ม.ค.62)

images