23561676 1574824183

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตลาดประชารัฐ เทศบาลตำบลโพนทองเปิดให้ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ เน้นนโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐขยายพื้นที่การขายตลาดเดิม และเพิ่มพื้นที่ใหม่ เพิ่มวันและเวลาทำการ เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน ทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยผู้ลงทะเบียนสามารถแจ้งจำหน่ายสินค้าต่างๆ ได้ คือ กลุ่มสินค้าที่ท่านต้องการจำหน่าย 1 สินค้าเกษตร 2 สินค้าotop cpot  สินค้าแปรรูปวิสาหกิจชุมชนผักผลไม้  เนื้อสัตว์ หมูไก่ ปลา อาหารทะเลบรรจุภัณฑ์ อาหารสดแปรรูป ข้าวสารของแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ อาหารพร้อมรับประทานข้าวแกง และอื่นๆ หากสงสัยสอบถามที่ งานทะเบียนพานิชย์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง ในวันและเวลาราชการ สอบถาม โทรที่  0-4357-1221-ต่อ 108 ได้ทุกวัน เวลาราชการ

23405861 1847763065536231 5724641104818191615 o

 

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง

images

 

ประชุมหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาโพนทองเกมส์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด "โพนทองเกมส์"ที่จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม นี้ ซึ่งในปีนี้ เทศบาลในเขตอำเภอโพนทองได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ี่ั้ั้่ี่้อันได้แก่ เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลโคกกกม่วง เทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาลตำบลโนนชัยศรี เทศบาลตำบลแวง และเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดยทุกเทศบาลให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

00001447

images

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

images

 

การแจ้งปล่อยโคมลอย

images

 

ประมวลภาพประเพณีลอยกระทงปี2560 เมื่อวันที่ 3พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลโพนทอง โดยนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายสิทธิพนธ์ โพดาพล นายภาณุภัณฑ์ สุวรรณาธาดา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ฝ่ายนิติบัญญัติโดยสิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทองและสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลร่วมกับ อำเภอโพนทอง ผู้นำชุมชนทั้ง 14ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมด้วยสถานศึกษาในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนโพนทองวิทยายน วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการโพนทอง ที่ต่างนำนักเรียน นักศึกษา มาร่วมจัดกิจกรรมสร้างสีสัน ความสนุก บันเทิง ในขบวนแห่ให้คึกคักตลอดเส้นทาง ทำให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานมีความสุข ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 และวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นได้ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคา ณ ท่าน้ำแหลมพยอมบึงโพนทอง บ้านเกษตร หมู่ที่11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีนายทูล บุญสุข เป็นผู้ทำพิธี ก่อนที่จะนำพี่น้องประชาชนไปร่วมลอยกระทง งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมทั้งการจัดขบวนแห่จากชุมชนทั้ง 14 ชุมชน และสถานศึกษา โดยจัดเป็น 6ขบวนแห่ การประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการสืบสาน เผยแพร่ประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ รับชมขบวนแห่กระทงอันตระการตา กิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย และรำวงย้อนยุค และกิจกรรมความบันเทิง สินค้าที่หลากหลายกระตุ้นเศรษฐกิจแก่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลโพนทอง

00001439

images

 

นางนพมาศประจำปี 2560 ผลการประกวด นางนพมาศประจำปี2560คือ นางสาวมานิสา รัตนวงค์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวมานิตา สุดาเดช รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวเบ็ญจพร พงษ์ศาสต์ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีแจ่ม รองชนะเลิศอันดับที่ 4 นางสาวบุษกร โฮมแพน

00001441

images

 

บวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคา เมื่อวันที่ 3พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลโพนทอง โดยนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายสิทธิพนธ์ โพดาพล นายภาณุภัณฑ์ สุวรรณาธาดา รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ฝ่ายนิติบัญญัติโดยสิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทองและสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลร่วมกับ อำเภอโพนทอง ผู้นำชุมชนทั้ง 14ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมด้วยสถานศึกษาในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนโพนทอง วิทยายน วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการโพนทอง ที่ต่างนำนักเรียน นักศึกษา มาร่วมจัดกิจกรรมสร้างสีสัน ความสนุก บันเทิง ในขบวนแห่ให้คึกคักตลอดเส้นทาง ทำให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานมีความสุข ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 และวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นได้ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคา ณ ท่าน้ำแหลมพยอมบึงโพนทอง บ้านเกษตร หมู่ที่11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีนายทูล บุญสุข เป็นผู้ทำพิธี ก่อนที่จะนำพี่น้องประชาชนไปร่วมลอยกระทง งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมทั้งการจัดขบวนแห่จากชุมชนทั้ง 14 ชุมชน และสถานศึกษา โดยจัดเป็น 6ขบวนแห่ การประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการสืบสาน เผยแพร่ประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ รับชมขบวนแห่กระทงอันตระการตา กิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย และรำวงย้อนยุค และกิจกรรมความบันเทิง สินค้าที่หลากหลายกระตุ้นเศรษฐกิจแก่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลโพนทอง

00001443

images

 

ต้อนรับนักจัดการงานทะเบียนฯคนใหม่ เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 3 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายสนอง สัตนาโค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาส่ง นายสุรศักดิ์ บุตรพรม ซึ่งโอนย้ายมารับตำแหน่งที่เทศบาลตำบลโพนทอง ในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

00001437

images

 

ประมวลภาพวันงานราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560เวลา อำเภอโพนทอง ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคอำเภอโพนทองเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในเวลา 07.00 น.เพ่อเข้าร่วม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ประธานในพิธีเริ่มถววยดอกไม้จันทน์ เป็นลำดับแรก และประชาชนเริ่มถวายดอกไม้จันทร์เป็นลำดับต่อไป ที่ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง มีข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล พร้อมด้วย พสกนิกรชาวไทย ประชาชนจำนวนมาก ณ วัดโพธิ์ร้อยเอ็ด บ้านโพธิ์ร้อยต้น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพ/ข่าว : 1.นางพรพรรณ คงสมกัน(ธิดามณี สังฆมณี)
2.นางสาวสุธาสินี วงษ์อู่ทอง
3.นายพัชระ ธนาไสย์
ทีม ช่างภาพจิตอาสาอำเภอโพนทอง

00001435

images

 

ลอยกระทงประจำปี 2560 ณ แหลมพยอมบึงโพนทอง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลโพนทองโดยนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภานิติบญญัติ คณะผู้นำชุมชน ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอโพนทองร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฮีต12 คอง 14 ประเพณีคองฮีตวัฒนธรรมพื้นเมืองอิสาน ณ ท่าน้ำแหลมพยอม อำเภอโพนทอง ชมการประกวดนางนพมาศ การละเล่น การแสดงมากมายและร่วมรำวงย้อนยุค สนุกกันตลอดงาน อย่าลืมอย่าพลาดความสนุกสนานประจำปีนี้

00001433

 

ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค2560 เวลา09.00 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นำพนักงานเทศบาลตำบลโพนทองร่วมกับข้าราชการทุกหมู่เหล่า ภาครัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลโดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท่านำ้เจ้าปู่กุดเป่ง แม่น้ำยัง บ้านเกษตร หมู่ที่11 ตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

00001431

images

 

น้อมรำลึกวันปิยมหาราช2560 เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพนทอง โดยการนำของ นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลโพนทองพร้อมใจกันร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน ในเขตอำเภอโพนทอง เนื่องใน"วันปิยมหาราช"โดยมี นายวัลลพ จินดาเงินนายอำเภอโพนทองเป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง.......ในวันที่๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" วันปิยมหาราช หมายถึง วันที่ปวงชนชาวไทย ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานชีวิตใหม่ ให้อิสรภาพแด่ปวงชน โดยทรงประกาศเลิกทาส ทรงปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุด และทำให้ชาวไทยได้ปลดปล่อยอิสระแรงงาน ซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อประชาราษฎร์ คือ การประกาศเลิกทาสนั่นเอง ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

00001427

images

 

ประชุมจับสลากเลือกสายการแข่งขันกีฬาโพนทองเกมส์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นาบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีและอีกห้าเทศบาลในอำเภอโพนทองซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่อ โพนทองเกมส์ ซึ่งเทศบาลตำบลโพนทองได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่2 โดยมีโลโก้และมาสคอตเป็นตัวไก่ชน ได้เชิญเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 73 เทศบาลได้จับสลากเลือกสีประจำโซนและแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฯ ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง เวลา 14.00 น. ได้สรุปการแข่งขันกีฬาดังนี้ 1.กีฬาฟุตบอล 2.วอลเย์บอลชาย-หญิง 3.เปตองชาย-หญิง 4.เซปักตะก้อ 5.การแข่งขัันสนุกเกอร์ชายเดี่ยว-คู่และการแข่งขันมวยทะเล เพื่อแข่งขันกันในวันที่ 18 -24 ธันวาคมนี้

00001419

images

 

พิธีปลงผมเพื่อบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันที่ 18 ต.ค 60 เวลา 07.00 น. นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานพิธีปลงผมนาค ซึ่งมีผู้ปรสงค์เข้าร่วมบรรพฃาทั้งหมด 143 คนเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโพนทองใหญ่ (วัดใต้) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

00001421

images

 

พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระราชกุศ วันที่ 18 ต.ค 60 เวลา 10.00 น.เวลา นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 18 ต.ค 60 และนายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนยกเทศมนตรีตำบลโพนทองนำพนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง ฝ่ายนิติบัญญัติร่วมงานบรรพชา ณ วัดโพนทองใหญ่ (วัดใต้) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

00001423

images

 

โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระราชกุศล วันที่ 18 ต.ค 60 เวลา 13.00 น.เวลา นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท ฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหน.ส่วนราชการ หน.รัฐวิสาหกิจ นายกอปท. กำนัน ผญบ และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 3,000 คน ณ วัดโพธิ์ร้อยต้น ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และ พระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าคณะอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ได้มอบผ้าไตรพระราชทานแก่นาคทั้งหมด ๑๔๓ ตน เมื่อนาคกราบถวายบังคมลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ แล้ว ก็แยกย้ายไปอุปสมบทตามวัดที่กำหนด...

00001425

images

 

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่9 วันที่ 13 ต.ค 60 เวลา 13.00 น. นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลามหาวีระบูรพาจารย์ วัดป่าศรีโพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งมีประชาชนทุกภาคส่วน และนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง ได้ร่วมงานพิธีอย่างพร้อมเพรียงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

00001338

images

 

พิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาษาฯ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นายอำเภอโพนทองเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจที่ประชาชนสมัครลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-7 ก.ย 60 (รอบแรก จำนวน 937 คน) เวลา 09.30 น. ณ.หอประชุมอ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

00001332

images

 

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโพนทอง ร่วมขบวนแห่นาค ณ วัดโพนทองใหญ่(วัดใต้) ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโพนทอง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโพนทอง ร่วมขบวนแห่นาค ณ วัดโพนทองใหญ่(วัดใต้) ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี-เนกขัมมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้พสกนิกรได้ถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 โดยการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
******เส้นทางการแห่นาค จากวัดใต้ -สี่แยกร้านจำรัส - หน้าร้านชัยขนะ-อนุบาลเด็กดี-สี่แยกไฟแดงวัดนิคม-เส้นทางบ้านเดื่อ-เลี้ยวขวาสี่แยกบ้านโพนทอง -เลี้ยวขวาวัดโพธิ์ร้อยต้น******

00001334

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา14.00 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำ 14 ชุมชน ตัวแทนจากภาคเอกชน ร่วมกันปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทงซึ่งปีนี้ 15 ค่ำเดือน 12 ตรงกับวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมในงานมีการประกวดนางนพมาศและการจัดรำวงย้อนยุค ส่วนรายละเอียดจะนำแถลงเป็นทางการอีกครั้ง สอบถามได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลโพนทอง 043-571-221 ต่อ 113

00001336

images

 

ประชุมย่อยการจัดงานกีฬาโพนทองเกมส์ นายบุระชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เชิญเทศบาลเจ้าภาพร่วมทั้ง 5 เทศบาลของอำเภอโพนทอง ร่วมกันพิจารณาเตรียมงานการแข่งขันกีฬา โพนทองเกมส์ ครั้งที่ 12/2561 ที่จะขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยมีเทศบาลทุกเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 73 เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

00001330

images

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

images

 

ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลโพนทอง โดยนายบุระชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ บัวคำโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาส่งนายวิรัตน์ เครือวัลย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ยังเทศบาลตำบลโพนทอง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

00001326

images

 

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 สภาเทศบาลตำบลโพนทอง โดยประธานสภา สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เพื่อขอรับความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบลงทุน และขอรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินต่อสภาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (งบลงทุน กองช่าง) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกญัตติ

00001322

images