23561676 1574824183

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (20 มิ.ย.61)

images

 

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ประกาศวาระอำเภอโพนทอง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ จินดาเงิน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้นำ อปท.ในอำเภอโพนทอง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด้านสิ่งแวดล้อม(ขยะ) ณ ห้องประชุมต้นตาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง

00001728

images

 

โครงการขนถ่ายขยะอันตรายจากชุมชนนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องฯ
วันที่ 14 มิถนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้ นายภานุภัณฑ์ สุวรรณธาดา รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายก อบจ.รอ.ซึ่งเป็นประธานในการเปิดโครงการขนถ่ายขยะอันตรายจากชุมชนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเทศบาลตำบลโพนทองร่วมกับ อปท.โซนเหนือ จำนวน 4 อำเภอ คือ โพนทอง โพธิ์ชัย เมยวดี และหนองพอก ซึ่งขยะที่ทำการรวบรวมไปกำจัดครั้งนี้ มี 3 ประเภท ได้แก่ หลอดไฟทุกชนิด แบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย และภาชนะบรรจุสารเคมีที่แห้งแล้ว

00001726

images

 

อบรมสัมมนาแผนที่ภาษี
เช้าวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายวีระพันธุ์ส่วนเสน่ห์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ของกองคลัง เทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2561 โดยมี นางรัตนาภรณ์ สุทธิประภา นวก.จัดเก็บรายได้ชำนาญการ จาก ทต.ท่าม่วง และ จ่าเอกคมกริช สังวิเศษ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทต.อัคคะคำ เป็นวิยากรให้ความรู้ัในวันนี้ โดยจะเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษและเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561

00001724

images

 

"ทำดีให้เด็กเห็น เป็นมากกว่าคำสอน"วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโพนทอง นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทองและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองบุญฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและหน่วยกู้ภัยเจ้าปู่กุดเป่งชมรมผู้พิการทางสายตาอำเภอโพนทองและอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงเรียนอนุบาลเด็กดี ประชาชนทั่วไป เดินรณรงค์ในกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนของทุกปี ร่วมกันโยนลูกบอลEM ในลำห้วยโพนทองเติมน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพตามร่องและท่อระบายน้ำและปลูกต้นไม้ในสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นางสาวศศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโสอำเภอโพนทองปลูกต้นไม้ เก็บกวาดที่สาธารณะ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก "ทำดีให้เด็กเห็น เป็นมากกว่าคำสอน"

00001720

images

 

Workshopเพื่อชุมชนทต.โพนทอง
วันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา10.00 น. คณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมประชุม วางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างครบวงจร โดยใช้พื้นที่แหลมพยอมและหาดทรายเทียมเป็นฐานเศรษฐกิจชุม สร้างรายได้อย่างอย่างยั่งยืน มีแนวดำริเบื้องต้นอยากให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นสินค้าโอทอป และศูนย์อาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวต่อไปจากนั้นเวลา 13.15 น.นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศนตรีจึงได้นำคณะฯลงพื้นที่แหลมพยอมและหาดทรายเทียมศึกษาพื้นที่จริง

00001718

images

 

เทศบาลตำบลโพนทอง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่บริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และรวบรวมส่งกองการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นะครับ

00001714

 

ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการฯ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพนทองทุกภาคส่วน โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพนทอง

00001716

images

 

เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นำจิตอาสาอำเภอโพนทอง พนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง ข้าราชการจากอำเภอโพนทอง วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง บำเพ็ญประโยชน์"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ลำคลองภายในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอบคุณน้ำดื่มน้ำใจจาก สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอโพนทอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอโพนทอง และอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพที่อยู่ร่วมกิจกรรมด้วยความน่ารัก ขยันขันแข็งอย่างมาก

00001710

images

 

ความคืบหน้าแหลมพยอม อ.โพนทอง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมด้วย นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรี ตำบลโพนทอง เรียนเชิญ นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ร่วมตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์หาดทรายเทียมและแหลมพยอมซึ่งกำลังก่อสร้างและจะสิ้นสุดโครงการก่อสร้างภายในเร็ววันนี้ จะพบกับโฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิมของแหลมพยอมและหาดทรายเทียมของเรา

00001712

images

 

ทำบุญตักบาตร ชมความมหัศจรรย์แห่งมรกตอุโบสถแก้ว
วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวพุทธได้พร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก ซึ่งสมัชชาสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากล
วันวิสาขบูชาของต่าวประเทศ
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ เช่น อินเดีย , ศรีลังกา,สิงคโปร์, ไทย, พม่า , บังคลาเทศ,ฯลฯ ซึ่งวันวิสาขบูชา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ปัจจุบันเริ่มมีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ มีการจัดงานเฉลิมฉลองตามวัดพุทธต่าง ๆ งานวันวิสาขบูชาในศรีลังกานั้นจัดติดต่อกันถึง 7 วัน 7 คืน ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ มีการปล่อยนักโทษให้ได้รับอิสรภาพถวายเป็นพุทธบูชา ตามบ้านเรือนจะมีการตั้งโรงทาน และประดับประดาธงทิว และโคมไฟต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศรีลังกา โดยจะทำเป็นรูปเรื่องราวในพุทธประวัติต่าง ๆ
วันที่ใช้จัดงานวันวิสาขบูชา
แต่ละปีวันวิสาขบูชาจะไม่ตรงกันตามปฏิทินสากล จะใช้วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ตามปฏิทินจันทรคติไทย ในการจัดพิธีการสำคัญนี้

00001707

images

 

ฉลองสมโภชน์เจ้าแม่กวนอิม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 พระครูนิคมคณานุกูลเจ้าอาวาสวัดนิคมคณาราม ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดงานสมโภชน์เจ้าแม่กวนอิมตั้งแต่ เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยนายวัลลภ จินดาเงินนายอำเภอโพนทอง ประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าคณะอำเภอโพนทองประธานสงฆ์ ในงานพิธีฉลองสมโภชน์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดนิคมคณาราม หมู่4 ตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

00001705

images

 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กและสมาชิกในครอบครัว
เมื่อวันที่ 25 พษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทองและที่ปรึกษาคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลโพนทองมอบให้ นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทองเป็นประธานการจัดงานโดยนางสาวสมจิต พลเยี่ยมประธานคณะทำงานกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลโพนทอง เพราะได้เล็งเห็นปัญหาจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชนเช่นพฤติกรรมเลียนแบบการบริโภคนิยม วัตถุนิยมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว การเสพยาเสพติด การใช้สมาร์ทโฟนในทางที่ผิดก็ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ดังที่เห็นในข่าวเป็นประจำว่ามีการล่อลวงเพื่ออนาจารเป็นต้น ดังนั้นคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว พระครูสุวรรณโพธาภิบาลเจ้าคณะอำเภอโพนทองอบรมธรรมะในหัวข้อ "ธรรมะกับพฤติกรรมของคนในครอบครัว" นายชาญธีรวิทย์ ตาลทองเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนทองให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย ให้แก่เด็ก เยาวชนและ ผู้ปกครองเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อไป

00001703

images

 

การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

images

 

สำรวจวาตภัย
เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นำทัพข้าราชการประจำและฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากวาตภัยในคืนวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 พบบ้านเรือนของราษฏรเสียหายหลายหลังคาเรือน ต้นไม้ล้มหลายสิบต้น และได้ให้กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชนช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกจุดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

00001695

images

 

มอบเงินช่วยเหลือ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 11.30 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรี นายวีระพันธุ์ ส่วนเสน่ห์ ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทองและข้าราชการ, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินเหตุอัคคีภัย

00001697

images

 

การไฟฟ้าโพนทองแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเส้นหน้า สนง.ขนส่งฯถึงบ้านนาหัวรัตน์ เวลา 09.30-10.00 น.และ เวลา 15.00-15.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

images

 

ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย...บริการใกล้บ้านคุณ ประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่าย
ศาลแรงงนภาค 4 จัดกิจกรรม รับฟ้องคดีแรงงานเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.261 ณ ศาลจังหวัดในเขตอำนาจ

00001689

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กปถ.
กรมการขนส่งทางบกประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2561 ระหว่่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2718888 ต่อ 2511-2515 หรือ call center โทร 1584

images

 

ประชุมหารือช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
เช้าวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 1 ต.แวง จำนวน 2 หลัง เมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 โดยมีคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทต.โพนทอง

00001686

images

 

มีพบก็มีจาก
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนอง คณะผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งเดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวญานิศา วงษ์มิตร ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง นักสันทนาการชำนาญการ ณเทศบาลตำบลเสลภูมิและเทศบาลตำบลโพนทอง ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเสลภูมิ โดยการนำของ นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ ที่ให้การต้อนรับคณะ จากเทศบาลตําบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมบริรักษ์ เทศบาลตำบลเสลภูมิ และขอขอบคุณท่านนายอำเภอโพนทอง นายวัลลพ จินดาเงิน ที่ให้ความเมตตาร่วมเดินทางมาส่งนางสาวญานิศา วงษ์มิตรในครั้งนี้

00001677

images

 

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทองมอบหมายให้นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ข้าราชการในสังกัด ร่วมกับอำเภอโพนทองโดยนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัยจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 2 รายคือ 1.นายประเสริฐ สุวรรณธาดา บ้านเลขที่ 122 และนายสวง อินศิริ บ้านเขที่ 306 ม.1 ต.แวง ซึ่งเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

00001679

images

 

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.30 น. นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง พร้อมส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เดินทางมาเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านเรือนเสียหาย ของอำเภอโพนทอง จำนวน 70 ราย จากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง

00001675

images

 

บรวงสรวงเจ้าปู่คำแข้
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น.นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมกับชาวบ้านคำแข้ หมู่ที่ 6 ตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และหมู่บ้านใกล้เคียงจัดงานพิธีบรวงสรวงเจ้าปู่คำแข้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือของชาวบ้าน ซึ่งได้จัดให้มีมหรสพสมโภชตลอดวันและในครั้งนี้ประธานจัดงานนายบุรชาติ สวัสดิพละ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานพิธีบรวงเจ้าปู่คำแข้ จากนั้น นายวัลลพ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองซึ่งเป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานในลำดับต่อมา

00001673

images

 

วันเทศบาล 24 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 24 เมษายน เวลา 09.39 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพนทองทุกคน ร่วมทำบุญถวายภัตาหารเพล และทำความสะอาดบริเวณคารสำนักงาน เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 ซึ่งพร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีก็ได้อ่านสารวันเทศบาลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

00001671

images

 

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส"วันเทศบาล"

images

 

ขอเชิญบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องใช้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 19 เม.ย 61 เวลา 14.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งว่าได้เกิดเพลิงไหม้บ้านนางสุวรรณ พลเยี่ยม บ้านเลขที่ 122 ม.1 บ้านแวงเหนือ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จึงได้เข้าสกัดเพลิงซึ่งบ้านดังกล่าวได้รับเสียหายทั้งหลังแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้สกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปยังหลังอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงที่บ้าน จึงขอเชิญ หน่วยงานราชการ และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง และชาวอำเภอโพนทอง ช่วยกัน บริจาคสิ่งของ แก่ครอบครัวที่ประสบเพลิงไหม้ ในครั้งนี้

00001667

images

 

บวงสรวงเจ้าปู่กุดเป่ง ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าปู่กุดเป่ง พร้อม นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายบุรชาติ สวัสดืพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง และส่วนราชการทุกภาคส่วน ซึ่งชาวอำเภอโพนทองได้จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ทุกวันพุธแรก ของเดือนหก โดยในปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เป็นการสักการะขอพรเจ้าปู่กุดเป่งอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโพนทองและไกล้เคียง ที่จะต้องมากราบไหว้เป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว

00001665

images

 

บรรยากาศถนนข้าวทิพย์ 15 เม.ย.61

00001663

images

 

ตักบาตรสงกรานต์61

00001656

images

 

แห่พระรอบเมือง สรงน้ำ-รดน้ำขอพร

00001659

images

 

เล่นน้ำกลางเมืองถนนข้าวทิพย์ วันที่ 14/04/61
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีประธานการจัดงานนถนนสายวัฒนธรรม เล่นน้ำกลางเมืองถนนข้าวทิพย์ กล่าวเชิญ นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองประธานในพิธีถนนสายวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานและให้โอวาสเรื่องมารยาทและวัฒนธรรมการเล่นน้ำสงกรานต์และการรับฟังดนตรีอย่างสนุกสนานไม่ให้ผู้ปกครองและคนที่รักต้องเป็นทุกข์ ซึ่งถนนข้าวทิพย์ปีนี้ัจัดขึ้นสองวันในระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2561

00001661

images

 

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ประมวลภาพกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

00001654

images

 

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ประจำปี 2561ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 เมษายนนี้
นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทองคณะผู้บริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ(กิจการสภาเทศบาลตำบลโพนทอง) ร่วมกับอำเภอโพนทอง และ สภานีตำรวจภูธรโพนทอง แสดงความห่วงใยต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่สัญจรใช้ถนนหนทาง โดยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ประจำปี 2561ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 เมษายนนี้

00001650

images

 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561
ขอเชิญชวน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ประเพณีตักบาตรวันปีใหม่ไทย ชมขบวนแห่ตระการตา ประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสรงน้ำพระพุทธรูป แห่พระรอบเมืองในวันที่ 14 เมษายน และสนุกสนานเล่นน้ำ ฟังเพลงในถนนข้าวทิพย์ ในวันที่ 14-15 เมษายน นี้.. อย่าลืม อย่าพลาด

00001652

 

กำหนดการคัดเลือกทหาร ประจำปี 2561 อ.โพนทอง
ขอเชิญชวนร่วมเชียร์และให้กำลังใจ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 จำนวน 14 ตำบล 196 หมู่บ้าน ดังนี้
วันที่ 4 เม.ย 61 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ต.คำนาดี
ต.นาอุดม
ต.หนองใหญ่
ต.วังสามัคคี
ต.สว่าง
ต.พรมสวรรค์ 
ต.โคกกกม่วง
วันที่ 5 เม.ย 61 เวลา 07.00 เป็นต้นไป 
ต.แวง 
ต.สระนกแก้ว
ต.โนนชัยศรี
ต.โพธิ์ทอง
ต.โพธิ์ศรีสว่าง 
ต.โคกสูง
ต.อุ่มเม่า
ณ หอประชุมอ.โพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

images

 

บรรยากาศการคัดเลือกทหาร ปี 61 (4 เม.ย.61)
วันที่ 4 เม.ย 61 เวลา 07.00 น. การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด วันแรก 7 ตำบล ดังนี้ 
ต.คำนาดี
ต.นาอุดม
ต.หนองใหญ่
ต.วังสามัคคี
ต.สว่าง
ต.พรมสวรรค์ 
ต.โคกกกม่วง
ณ หอประชุมอ.โพนทอง ต.แวง อ.โพนทอง

00001646

images

 

เปิดโลตัส สาขาโพนทอง
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดเทสโก้โลตัส สาขาโพนทอง อำเภอโพนทอง โดยมีนายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอหน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอโพนทอง พร้อมด้วย นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะผู้บริหารเทสโก้โลตัส และประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนทองและใกล้เคียงร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ เทสโก้โลตัส ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมจำนวน 100,000 บาท ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารเทสโก้โลตัส และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ ภายหลังจากพิธีเปิดเทสโก้โลตัส สาขาโพนทอง อย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหารเทสโก้โลตัส และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจการของเทสโก้โลตัส พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมบูธเทสโก้โลตัสประชารัฐ จำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นผลผลิตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมบูธจำหน่ายผักสดปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นผักที่ผลิตจากพื้นที่บ้านโนนเขวา โดยเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเทสโก้โลตัส ได้รวบรวมรับซื้อเพื่อนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้จากการเปิดเทสโก้โลตัส สาขาโพนทอง ในครั้งนี้ได้สร้างการจ้างแรงงานในพื้นที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กว่า 300 อัตรา

00001642

images

 

บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล

00001638

 

มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปี 61
เช้าวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพนทอง จำนวนทั้งสิ้น 57 ราย ในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น3 เวลา 10.00 น

00001640

images

 

มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ไปรีไซเคิล และนำรายได้จากการรีไซเคิล มอบให้องค์กรการกุศลทั่วประเทศ โดยสามารถบริจาคได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ และสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง สำนักปลัด (ชั้น2) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้

00001634

 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561
ขอเชิญชวน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ประเพณีตักบาตรวันปีใหม่ไทย ชมขบวนแห่ตระการตา ประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมสรงน้ำพระพุทธรูป แห่พระรอบเมืองในวันที่ 14 เมษายน และสนุกสนานเล่นน้ำ ฟังเพลงในถนนข้าวทิพย์ ในวันที่ 14-15 เมษายน นี้.. อย่าลืม อย่าพลาด

00001636

 

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

images

 

ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ทต.โพนทอง เปิดรับสมัครเข้าอบรมเป็นสมาชิก อปพร. โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิลำเนาหรืออาศัยในเขตเทศบาล ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน อย่างละ 1 แผ่น พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่ สำนักปลัด ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561

images

 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษาฯ ให้อำเภอดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลอำเภอขึ้น โดยจัดที่สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสวรรค์ โดยมีเด็กๆจากศูนย์พัฒนาในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เมื่อเช้าวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561

00001624

images

 

งานวันสตรีสากล ประจำปี 2561
งานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง โดย นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่แม่บ้านดีเด่น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเดินแบบผ้าไทยของนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ ของอำเภอ การออกร้านตลาดประชารัฐ และการแสดงจำหน่ายสินค้าของชุมชน

00001622

images

 

ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

images

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอันตรายของหน้าไม้จิ๋ว

images

 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ"
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล"พลาญชัยคัพ'ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (กลางบึงพลาญชัย) โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น.ทีมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่043-511222 ต่อ 132 ในวันและเวลาราชการ

images

 

ระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ(ใหม่)
สรุปแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีการรับลงทะเบียนระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2561 เพื่อจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2562

00001613

 

ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดร้อยเอ็ด

00001615

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

images

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
อำเภอโพนทองได้รับแจ้งจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดว่า ได้มีกำหนดออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอโพนทอง ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง ดังนั้นจึงขอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

images

 

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แจ้งเตือนลักษณะอากาศอันเนื่องมาจาก "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน"

images

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่ 7-9 มีนาคม 2561)

images

 

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาลนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 (ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม)วันนี้ เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล กล่าวคือ
1ภิกษุจำนวน 1,250 รูปจากที่ต่างๆกันเดินทางมาเองโดยมิได้นัดหมายแต่ประการใด เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ
2ภิกษุทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกองค์
3)ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น
4) วันนั้นเป็นวันเพ็ญ เดือนมาฆะ
ในตอนเย็นของวันนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" อันเป็นหลักสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา เป็นพระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง นั่นคือ ทำความดี, ละเว้นความชั่ว, และทำใจให้บริสุทธิ์
พิธีมาฆบูชานี้ไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ในหนังสือพระราชพิธีเฉลิมฉลอง 12 เดือน ที่พระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) กล่าวไว้ว่า
ในอดีต พิธีมาฆบูชานี้ไม่เคยกระทำกัน เพี่งมาประกอบพิธีกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งให้ประกอบพิธีมาฆบูชาขึ้นในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในปี 2394 และกระทำสืบต่อๆกันมา แพร่หลายในราชอาณาจักรจนกระทั่งทุกวันนี้
วันนี่้ได้รับการประกาศเป็นวันหยุตนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ไปวัดเพื่อทำบุญและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในตอนเช้า และ ร่วมเวียนเทียนในตอนค่ำ
ในเวลาเดียวกัน เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระศรีรัุตนศาสดารม และทรงนำพสกนิกรเวียนเทียนร่วมเวียนเทียนภายในวัดนี้ด้วย.
ในความเป็นจริงแล้ว การเวียนเทียนสามารถกระทำในช่วงเวลาใดก็ได้เพื่อความสะดวกของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็น อย่างไรก็ตาม ในกรุงเทพฯ มักนิยมกระทำาการเวียนในช่วงเย็น ประมาณ 20.00 น. และจะมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ
โดยทั่วไปแล้ว พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของวันนี้ ส่งผลให้ จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีนี้อาจน้อยกว่าวันอื่นๆ เช่น วันวิสาขบูชา หรือ วันอาฬหบูชา แม้กระนั้น วันมาฆบูชาก้อยังมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอยู่ดี

00001599

 

ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีสงกรานต์'61
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หน.ส่วนราชการ สมาชิกสภา และผู้นำชุมชนทั้ง 14 ชุมชน ร่วมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดกิจกรรมในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร และในช่วงบ่ายจะมีการประกวดขบวนแห่ของ 2 ตำบล และกิจกรรมการแสดงของ 2 ตำบล และการประกวดนางสงกรานต์เฉกเช่นที่ปฎิบัติสืบต่อกันมาในทุกๆปี

00001601

images

 

การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

images

 

ประมวลภาพ การเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย
เทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 
ตามที่ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย คณะรัฐมนตรีจึงควรกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และยังเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
เทศบาลตำบลโพนทองจึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความเป็นมาของธงชาติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้ การชัก การประดับ และการเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทยในทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 น.

00001592

images

 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง แจ้งงดจ่ายน้ำประปา ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

images

 

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. สิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป และขอรับความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงและโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) (กองการศึกษา) รวมทั้งขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2561 (กองคลัง) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

00001588

images

 

อบรมให้ความรู้คู่กับการป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม
เช้าวันที่ 21 ก.พ.61 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบหมายให้นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานโครงการอบรมให้ความรู้คู่กับการป้องกันเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พศ.2559และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ปรับเจตคติค่านิยมและบทบาทหญิงชายในหลายประเด็น เวลา 08.30 น.-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง

00001584

images

 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่4 ต.แวง
เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอโพนทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาSMLหมู่ที่ 4 ต.แวง โดยมีส่วนราชการ ทหาร ธนาคารที่ร่วมโครงการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรม ซึ่งในการนี้นายวีระพันธุ์ ส่วนเสน่ห์ ปลัดเทศบาล ตัวแทนจากเทศบาลตำบลโพนทองเข้าร่วมเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

00001586

images

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561)" 
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

images

 

โพนทองสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 13

00001579

images

 

MOU วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง
วันที่ (14 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง นายอำเภอโพนทอง กับภาคีเครือข่ายตำบล ในวาระ"คนโพนทองร่วมใจ วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง" ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง โดยมีนายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นตัวแทนจากเทศบาลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

00001577

images

 

โพนทองสัมพันธ์เกมส์ 12 ก.พ.61
เริ่มขึ้นแล้ว มหกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 5 หน่วยงานหลัก และ 1 ภาคประชาชน(ชมรมพ่อค้าประชาชน) ของชาวอำเภอโพนทอง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เจ้าภาพหลักคือทีมตำรวจ ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 12 -16 ก.พ.จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่สนใจในเกมส์การกีฬาเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ตั้งแต่ เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

00001575

images

 

โพนทองสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
เทศบาลตำบลโพนทอง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งพ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอโพนทองทุกภาคส่วน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้ เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันได้แก่ ทีมตำรวจ ภายใต้ชื่อการแข่งขันกีฬาว่า"โพนทองสัมพันธเกมส์ 60" ซึ่งจะทำการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ซึ่งจะมีพิธีเปิด-ปิด และขบวนพาเหรดในวันที่่ 16 กุมภาพันธ์ 2561นี้

images

 

ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2561
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2561 และกรมป่าไม้ได้กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลภาวะหมอกควันให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

images

 

ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดร้อยเอ็ด"
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก "ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดร้อยเอ็ด" คุณสมบัติ ของสมาชิก ประชาชนทั่วไปเพศหญิงที่สนใจ ภริยาของผู้บริหาร ภริยาของข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆ สนใจยื่นใบสมัครและค่าบำรุงสมาชิกได้ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายการเงินและบัญชีและการตรวจสอบ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0-4351-6063 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อำเภอโพนทอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ท้องถิ่นอำเภอโพนทอง 0-4357-2516 ในวัน เวลาราชการ

00001566

 

เตือนภัย มิจฉาชีพ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด แจ้งว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพได้โทรศัพท์ไปแอบอ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดี หลวกลวงว่าเป็นหนี้กองทุนกู้ยืมทางการศึกษา(กยศ) ต้องให้รีบชำระกับพนักงานบังคับคดี โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร มิฉะนัั้นจะถูกยึดทรัพย์ และมีประชาชนหลงเชื่อและโอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพแล้วหลายราย ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเรียนให้ทราบว่า ไม่มีการรับชำระหนี้ทางช่องนี้ หากสงสัยให้สอบถามที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ดได้โดยตรง โทร 0-4351-4321

images

 

ประเพณีบุญเดือน3 ชุมชนเมืองใหม่พูลทอง หมู่12
ชุมชนบ้านเมืองใหม่พูลทอง หมู่ 12 ต.สระนกแก้ว จัดกิจกรรมประเพณีบุญเดือน3ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยการนำของท่านผู้ใหญ่บ้านภาวิณี สิงห์สีโว ท่าน สท.ณัฐพันธ์ คล้ายหนองสรวง และพี่น้องในชุมชนร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งมีเจ้าคณะอำเภอวัดโพธิ์ร้อยต้นและพระภิกษุจากวัดบวรนิเวศน์ เทศนาธรรมพร้อมสวดมนต์ให้พร เพื่อความสุข และความเป็นศิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน

00001564

images

 

ขอเชิญชวนทุกท่าน ชมการจัดแสดงสินค้า
"หนึ่งใจ..ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ณ บริเวณถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอโพนทอง หอประชุมอำเภอโพนทองและถนนโดยรอบ ในระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ สินค้าไทย ทั้งด้านอุตสาหกรรม งานหัตถกรรม จากทั่วทุกภูมิภาคในราคาถูก ออกสู่สายตาสาธารณชนและเป็นสื่อกลางการตลาดระหว่างผู้จัดจำหน่ายสินค้ากับผู้บริโภคโดยตรง

00001562

 

ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

images

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนกับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561)

images

 

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่บ้าน บุญโฮม อุประ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด หนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการประเมินฯจากจังหวัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

00001540

images

 

"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
เชิญมาเป็น ครอบครัวมหาดไทย ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและผลงาน กระทรวงมหาดไทยได้ที่Facebook: Twitter และ Instagram ชื่อ กระทรวงมหาดไทย PR

00001533

images

 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
กระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ให้กับประชาชนที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการนี้ท่านที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด หรือ โทร.043-571221 ต่อ 116 ได้ตามวัน เวลา ราชการ

00001531

images

 

การพิจารณาคัดเลือกผญบ.เข้ารับรางวัลปี 2561
วันที่ 20 ม.ค 61 เวลา 09.00 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบให้.นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผญบ.ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2561 จ.ร้อยเอ็ดซึ่งนางบุญโฮม อุบประ ผญบ.ม.5 ต.แวง เป็นผู้ถูกพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ บ.โพนเงิน ม.5 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกฯ เป็นผู้รับรอง คุณสมบัติของนางบุญโฮม อุบประ ซึ่งเป็นผญบ.ในเขตเทศบาลตำบลโพนทอง โดยมีคณะ กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลแวง ตำบลสระนกแก้วและอีกหลายตำบล พร้อมประชาชน เข้าร่วมชมศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านโพนเงิน โดยผ่านมานั้น ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีคณะต่างๆทั้งนักศึกษา นักเรียน ส่วนราชการ กลุ่มมวลชนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงาน เป็นประจำ ส่งผลให้นางบุญโฮม เป็นผู้ถูกคัดเลือกโดยอำเภอโพนทอง เข้าชิงรางวัลดังกล่าวนี้

00001529 

images

 

"เดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นเข้าจี่ เข้าจี่บ่ใส่น้ำอ้อยจัวน้อยเช็ด" 

"เดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นเข้าจี่ เข้าจี่บ่ใส่น้ำอ้อยจัวน้อยเช็ดน้ำตา"
ทำบุญข้าวจี่ วันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำก็ถวายข้าวจี่ เรียกว่าวันทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชานั่นเอง ข้าวจี่คือเอาข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนเอาไม้เสียบย่างไฟเหมือนไก่ย่าง เมื่อข้าวสุกเกรียมแล้วก็เอาไข่ซึ่งตีไว้แล้วทาแล้วย่างซ้ำอีกกลายเป็นไข่เคลือบข้าวเหนียว เสร็จแล้วถอดไม้ออกแล้วเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลที่เป็นก้อนยัดใส่แทนกลายเป็นข้าวเหนียวยัดไส้ แล้วถวายพระเณรฉันตอนเช้า ส่วนมากชาวบ้านจะรีบทำแต่เช้ามืด พอสว่างก็ลงศาลาการเปรียญ (ชาวบ้านเรียกหัวแจก) นิมนต์พระเณรสวดแล้วฉัน เป็นทั้งงานบุญและงานรื่นเริงประจำแต่ละหมู่บ้าน เพราะได้ทำข้าวจี่ไปถวายพระหลังจากพระฉันแล้วก็เลี้ยงกันเองสนุกสนาน มีคำพังเพยอีสานว่า[1]

"เดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นเข้าจี่ เข้าจี่บ่ใส่น้ำอ้อยจัวน้อยเช็ดน้ำตา"

เดือนนี้ชาวนาส่วนใหญ่ถือกันตั้งแต่โบราณมาว่าเป็นเดือนสู่ขวัญข้าว คือมีการถวายข้าวเปลือกพระและนิยมทำบุญบ้าน สวดมนต์เสร็จพิธีสงฆ์ แล้วก็สู่ขวัญข้าวตามธรรมเนียมพราหมณ์ บางบ้านก็ทำเล็กน้อยพอเป็นพิธี คือเอาข้าวไปถวายสงฆ์แล้วทำพิธีตุ้มปากเล้าเล็กน้อยเป็นการบูชาคุณของข้าวในเล้าหรือยุ้ง

"เถิงเมื่อเดือนสามได้จงพากันทำเข้าจี่ ไปถวายสงฆเจ้าเอาแท้หมู่บุญ"

ทั้งนี้ประเพณีบุญข้าวจี่จัดขึ้นโดยทั่วไปในภาคอีสาน

00001527

images

 

พิธีไหว้แม่ย่านางรถ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 ม. เวลา 09.09 นาที งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโพนทอง ประกอบพิธีไหว้แม่ย่านางรถ ประจำปี 2561 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีประธานการจัดงาน กล่าวเปิดงานและให้โอวาทต่อพนักงานป้องกันฯพร้อมด้วย นายวีระพันธ์ุ ส่วนเสน่ห์ปลัดเทศบาล และได้กราบ นิมนต์พระครูศรีธรรมปาลคุณ เจ้าคณะอำเภอโพนทองฝ่ายธรรมยุต เจริญธรรม เพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่ทุกคนที่เข้าร่วมงานในวันนี้ 
"แม่ย่านาง" ถือเป็นสิ่งศักดิ์ที่คู่อยู่กับเรือมาแต่โบราณ โดยเชื่อกันว่า แม่ย่านางนั้นเปรียบเสมือนเทพธิดาประจำเรือที่จะคอยคุ้มครองทุกคนให้เดินทางอย่างปลอดภัย พร้อมให้โชคลาภแก่เจ้าของเรือลำนั้น ๆ แต่เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยใช้รถยนต์เป็นพาหนะแทนเรือ ดังนั้น ก่อนออกเดินทางจึงต้องมีการกราบไหว้และนำของมาเซ่นสังเวยแม่ย่านาง ก่อนนำรถคันดังกล่าวไปใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง "

00001525

images

 

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ไฟป่า และวิกฤตหมอกควันในอากาศ ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีระหว่างเดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่า ประกอบกับความผันผวนของสภาพอากาศโลก อันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน และการเผาในที่โล่งในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าและหมอกควันได้ง่าย ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน ส่งผลต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ ด้วยความห่วงใย จังหวัดร้อยเอ็ดจึงประกาศให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังประกาศนี้

images

 

พิธีเปิดงานวันเด็กปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นเสาร์ที่สองแห่งปี เทศบาลตำบลโพนทองได้จัดงานวันเด็กขึ้นณ สวนสุขภาพเฉิมพระเกียรติ ม.1 ต.แวง นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับ นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ประธานในพิธี พร้อมรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ในการนี้นายอำเภอโพนทองได้อ่านสานส์ถึงเด็กๆและเยาวชนผู้เป็นกำลังหลักของประเทศชาติในภายภาคหน้าที่มาร่วมงานวันเด็กประจำปีนี้และนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มาร่วมงาน และขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการนี้ทุกภาคส่วนในวันนี้เช่นกันที่มูลนิธิเจ้าปู่กุดเป่ง โรงพยาบาลโพนทองได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ ตลอดงานจนแล้วเสร็จ

00001519

images

 

รายงานภาพ กิจกรรมวันเด็กปี 2561

00001521

images

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทองเข้าขอบคุณเทศบาล วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลาประมาณ 13.30 น. นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าเพื่ออวยพรและขอพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 กับ นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรี นายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรี พร้อมสิบตรีพีระกิต พลเยี่ยม ประธานสภาฯ

00001517

images

 

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 10-15 มกราคม 2561)

images

 

ตรวจสารปนเปื้อน ชุดเทศกิจพร้อม จนท.กองสาธารณสุข ร่วมกับสาธารณสุข อาหารและยา จังหวัดร้อยเอ็ด ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลและบริเวณรอบนอกเขต ต.สระนกแก้ว เมื่อวันที่ 4 ม.ค.61

00001511

images

 

ทำแผนลักทรัพย์ที่ตลาดสดโพนทอง เช้าวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561 ชุดเทศกิจ ทต.โพนทอง ร่วมกับ ร้อยเวร สภ.โพนทอง ร่วมทำแผนเหตุลักทรัพย์ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโพนทอง

00001513

images

 

ตักบาตรปีใหม่ 2561 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561เวลา 07.00น. นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองพร้อมด้วยทุกภาคส่วน ร่วมกันทำบุญตักบาตรประเพณีปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิตในศักราชใหม่ ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการำเภอโพนทอง จากนั้น เจ้าคณะอำเภอทั้งสองนิกาย และพระสงฆ์รวม 89 รูป ออกเดินบิณฑบาตรไปตามถนนโพนทอง กุฉินารายณ์ ไปจนถึงสี่แยกร้านหนูเทียนแล้วเลี้ยวกลับฝั่ง เซเว่น-อิเลเว่น จนถึงบริเวณลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโพนทองเป็นเสร็จสิ้นการเดินบิณฑบาตรประเพณีปีใหม่ 2561 นี้

00001509

images

 

มอบของขวัญแก่ศูนย์เด็กฯ เช้าวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 นายวิรัช เครือวัลย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง มอบของขวัญให้กับศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ซึ่งในวันนี้ทางศูนย์เด็กเล็กได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ พร้อมจัดเลี้ยงขนมให้กับเด็กๆ

00001505

images

 

นายกฯเยี่ยมจุดตรวจหน้าคูโบต้า วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลาประมาณ 11.30 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง ได้เดินทางไปเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ บริเวณถนนสายร้อยเอ็ด-โพนทอง (ตรงข้ามกับคูโบต้าโพนทอง) โดยได้มอบเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และ กาแฟ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฎิบัติงาน

00001507

images

 

อำเภอโพนทองแจ้งเตือนบุคคล กลุ่มบุคคล มีพฤิกรรมเข้าข่ายตัมตุ๋นหลอกลวง

images

 

ธกส.ฝากประชาสัมพันธ์ ธนาคาร ธกส.ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนฝากเงินโครงการ "งานฝาก Kids D วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561"สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับกระปุกออมทรัพย์ "น้องพากเพียร"จำนวน 1 กระปุก ต่อ 1 บัญชี

images

 

กองช่างมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ท่านนายก เช้าวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 นายภูรินทร์ ภูคงน้ำ รองปลัดเทศบาล พร้อมนายจินดา อุทรัง ผู้อำนวยการกองช่าง และ พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้กับท่านนายกฯที่ห้องรับรองฯ

00001501

images

 

ฟูลเฮาส์มอบกระเช้าท่านนายก พร้อมงานจัดเก็บรายได้ฯ ช่วงเที่ยงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 ประธานกรรมการร้านฟูลเฮ้าส์เข้ามอบกระเช้าให้กับนายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เนื่องในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง พร้อมกันนี้ก็ได้มอบกระเช้าผลไม้มอบให้งานจัดเก็บรายได้ฯกองคลังด้วย

00001503

images

 

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด เช้าวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2560 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การสนับสนุนและร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

00001495

images

 

ประมวลภาพพิธีเปิดงานแข่งขันโพนทองเกมส์

00001493

images

 

โพนทองเกมส์ เริ่มแล้ว 18-22 ธันวาคมนี้ กับโพนทองเกมส์การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด “โพนทองเกมส์” เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรเทศบาลทุกแห่งของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 โดยเทศบาลตำบลโพนทองรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันและเจ้าภาพร่วมอีก 5 เทศบาลได้แก่ ทต.แวง ทต.โพธิ์ทอง ทต.โนนชัยศรี ทต.โคกกกม่วงและทต.โคกสูง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 โดยบรรจุประเภทกีฬาเป็น 6 ประเภท ดังนี้ การแข่งขันกีฬา1.ฟุตบอล ,2.เปตอง ชาย-หญิง3. เซปักตะกร้อ 3.วอลเลย์บอล ชาย หญิง 4.สนุกเกอร์ 5. มวยทะเล 6.สกีบก ซึ่งจะมีขบวนพาเลสและพิธีเปิดพร้อมการแสดงของกลุ่มพลังมวลชน กลุ่มสตรี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

00001491

images

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด"โพนทองเกมส์"

images

 

บรรยากาศตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจอ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ณ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดจากนโยบาย รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง จึงทำให้ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจขึ้น ทำให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ ได้มีที่ค้าขาย เลี้ยงครอบครัวต่อไปงานนี้พ่อเมืองโพนทอง นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง นายนายสิทธิพนธ์ โพดาพล รองนายกเทศมนตรี นายภาณุภัณฑ์ สุวรรณธาดา รองนายกเทศมนตรีใส่ใจเกิน 100

00001487

images

 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อำเภอโพนทองขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจงหวัดร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง ตั้งแต่เวล 09.00-12.00 น. อนึ่ง ท่านที่เคยบริจาคโลหิตมาแล้ว ขอให้นำบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตมาด้วย

images

 

ตักบาตรวันพ่อ นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทองนำทีมคณะผู้บริหาร พนักงาน และทุกภาคส่วนอำเภอโพนทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป และ พระสงฆ์สามเณรจำนวน 81 รูป รับบิณฑบาตร ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง

00001481

images

 

ไหว้เจ้าปู่ วันที่ 6 ธ.ค. 60 นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ตำบลโพนทอง ร่วมตั้งโต๊ะบูชาไหว้เจ้าปู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง เพื่อเป็นศิริมงคลวันที่ 6-10 ธ.ค.ของทุกปี ลูกหลานชาวอำเภอโพนทอง เชื้อสายจีน จะจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการบรวงสรวงให้เจ้าปู่กุดเป่ง ดลให้อยู่ดีมีสุข การค้า เจริญรุ่งเรือง พบแต่สิ่งดีงามและได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ทั้ง 5 วัน 5 คืน จะมีมหรสพสมโภชน์ตลอดงาน

00001483

images

 

รับมอบนโยบายฯและเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา10.00 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง พนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ เข้าร่วมรับมอบนโยบายในการปฎิบัติงานจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และเข้าร่วมโครงการเปิดตลาดประชารัฐ ในการนี้นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและจากนั้น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดงาน จากนั้น เยี่ยมชมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ พร้อมกับประชาชนเข้าจับจ่ายสินค้า ตามความชอบ

00001477

images

 

ขอบคุณคณะทำงานด้านการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่่ 4 ธ.ค.60 นาย บุรชาต สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง และพนักงาน ที่ทำงานด้านการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และส่วนราชการอื่นๆ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ด้านการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดโพธิ์ร้อยต้น ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และการจัดงานพิธีดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี อย่างสมพระเกียรติ อำเภอโพนทอง จึงขอขอบคุณคณะทำงานด้านการจัดพิธีถวายยดอกไม้จันทน์ ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และ ได้มอบใบประเกียรติคุณ เด้กดี ศรีโพนทอง จำนวน สองรายที่เก็บสร้อยทองคำ และคืนส่งเจ้าของ ซึ่งประกอบด้วย
1.ด.ช.ราชินทร์ เจริญกุล ชั้น ป5/4 ร.ร.อนุบาลโพนทอง
2.ด.ช.ชินกฤติ ภักดีพล ชั้นป5/4 ร.ร.อนุบาลโพนทอง
และประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในลำดับต่อมา

00001479

images

 

"โพนทองคัพ ครั้งที่9"

00001475

images

 

บุญทวีเกมส์ ประจำปี 2560 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบุญทวีวัฒนาและโรงเรียนอนุบาลเด็กดี ที่ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา โดยมีท่านผู้อำนวยการของทั้ง2โรงเรียนให้การต้อนรับ

00001471 

images

 

แถลงข่าวการจัดงานกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่อ " โพนทองเกมส์" นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง จับมือกับอีก 5 เทศบาลตำบลในอำเภอโพนทองรวม 6 เทศบาล แถลงข่าวการจัดงานกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่อ " โพนทองเกมส์" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลแวง เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาลตำบล โคกกกม่วงและเทศบาลตำบลโนนชัยศรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ย้ำเดินหน้าจัดงานกีฬาในระหว่าง วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

00001473

images

 

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ ฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลโพนทองขอเชิญร่วมชม และเชียร์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง ซึ่งจะมีพิธี เปิด-ปิด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้ โดยจะเริ่มทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

00001469

images

 

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เช้าวันที่ 28 พ.ย.2560 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลโพนทอง โดยนายสิทธิพนธ์ โพดาพล นายภาณุภัณฑ์ สุวรรณธาดา รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พร้อมพลังมวลชนจิตอาสาเทศบาลตำบลโพนทอง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตอำเภอโพนทองทุกหมู่เหล่า ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาโดยนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองเป็นประธานเปิดงาน ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ณ บริเวณถนนหน้าปั้มน้ำมันบางจาก และบริเวณโดยรอบปริมณฑลอำเภอโพนทอง

00001467

images